Nasze dodatkowe działania

  • skuteczna dystrybucja i wymiana informacji rynkowych i o rynku
  • coaching/ mentoring/ facylitacja
  • szkolenia i warsztaty grupowe, także w modelu “on the job” – z zakresu komunikacji i kompetencji miękkich, samodoskonalenia, trening medialny
  • wystąpienia, wykłady i prelekcje – reprezentacja “on demand”
  • doradztwo w zakresie zarządzania organizacjami, w tym w modelu “interim”
  • headhunting i prowadzenie procesu rekrutacji w oparciu o model behawioralny i kognitywny
Sieradzka 12
60-163 Poznań
Tunelowa 23
74-320 Barlinek